Κατά το έτος 2018, ο Yuyao Sanxing παρακολούθησε το MEDICAL FAIR INDIA 2018 στην Ινδία.

Κατά το έτος 2018, ο Yuyao Sanxing παρακολούθησε το MEDICAL FAIR INDIA 2018 στην Ινδία.
Είναι η κορυφαία εμπορική έκθεση της Ινδίας για τη βιομηχανία ιατρικής και υγειονομικής περίθαλψης.
Σε αυτήν την έκθεση, έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τους κανονικούς πελάτες μας στην Ινδία και να αποκτήσουν 115 νέους πελάτες.
Συγχαρητήρια!
(Η Sophie δέχεται έναν πελάτη στην εικόνα.)


Ώρα μετά: 23 Νοεμβρίου2020