Το 2017, ο Yuyao Sanxing παρακολούθησε την έκθεση KIMES στην Κορέα.

Το 2017, ο Yuyao Sanxing παρακολούθησε την έκθεση KIMES στην Κορέα.
Είναι μια διεθνής παράσταση ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού.
Σε αυτήν την έκθεση, έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τους κανονικούς πελάτες μας στην Κορέα και να αποκτήσουν 92 νέους πελάτες.
Συγχαρητήρια!
(Η Μαρία δέχεται πελάτη στην εικόνα.)


Ώρα μετά: 23 Νοεμβρίου2020